LYSSNA LIVE

 

 

Cityradions önsketimmar sänds helgfria Vardagar mellan klockan 14 till 16:

.

 

Önskningar inskrivna här sänds i Cityradions önsketimmar.

 

Max 1 önskelåt / önskare & dag

 

.

 
 
 
 

Här kan du ÖNSKA LÅTAR